Αρχική

Καλωσήρθατε στο πρόγραμμα INCLUSIVE FINANCES

H CITI και ο οργανισμός ONCE, σε συνεργασία με την Ισπανική Εθνική Επιτροπή Κινητών Αξιών (CNMV), την τράπεζα της Ισπανίας και τον οργανισμό APROCOR, δημιούργησαν το πρόγραμμα "Inclusive Finance" με στόχο να παρέχουν χρηματοοικονομικές γνώσεις στους ανθρώπους με νοητική αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες,  για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και, κατά συνέπεια, της κοινωνικής τους ένταξης

Πρόκειται για έναν διαδικτυακό πόρο κατάρτισης, ο οποίος προσφέρει προσαρμοσμένο περιεχόμενο, μορφή και ρυθμό στην ομάδα-στόχο, ενώ χρησιμοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για να τονώσει τη μαθησιακή διαδικασία και να παρακινήσει τους συμμετέχοντες.

Φιναλίστ του βραβείου για την Καινοτόμο Εκπαίδευση ‘SIMO Educación 2014’ [Εκπαιδευτική Τεχνολογική Έκθεση]. Κατηγορία: 'Καλύτερο πρόγραμμα ΤΠΕ για την Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα'

Zero Project 2016: Καινοτόμος Πρακτική για την Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

Αξιοθαύμαστη Εμπειρία (2017) από τον οργανισμό Plena Inclusión (Οργάνωση ''ομπρέλα'' για την νοητική αναπηρία).

Βραβείο Finance for All (2016): 'Καλύτερη πρωτοβουλία για την Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση'

Με τη συνεργασία:

  • Λογότυπο της Εθνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύνδεση με την ιστοσελίδα του CNMV.
  • Λογότυπο της Τράπεζας της Ισπανίας. Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ισπανίας.
  • Λογότυπο του ιδρύματος APROCOR. Σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος APROCOR.

Συγχρηματοδότηση του:

  • Λογότυπο της Citibank. Σύνδεσμος στον ιστότοπο της Citibank.

Διεθνείς εταίροι:

  • Λογότυπο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
  • Λογότυπο της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας αποκατάστασης. Σύνδεσμος στον ιστότοπο EPR.