ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ορισμένες από τις λειτουργίες που εφαρμόζονται στην ιστοσελίδα συμπεριληπτικής οικονομίας έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε ευκολότερη πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, είναι οι εξής:

  • Τα χαρακτηριστικά της οπτικής πύλης (είδος, χρώμα, φόντο γραμματοσειράς, κ.λπ.) καθορίζονται από το ειδικό φύλλο στυλ γραμματοσειρών ώστε ο χρήστης να μπορεί να προσαρμόσει το κείμενο στις προτιμήσεις του.
  • Τα μεγέθη των γραμματοσειρών προσδιορίζονται μέσω ενοτήτων έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να μεγεθύνει ή να σμικρύνει το μέγεθος της γραμματοσειράς μέσω των επιλογών του προγράμματος πλοήγησης.
  • Εάν ένας χρήστης μπει στη σελίδα μέσω προγράμματος πλοήγησης που δεν υποστηρίζει φύλλα στυλ, αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, αφού μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα μέσω των ενεργοποιημένων CSS (επάλληλα φύλλα στυλ).
  • Οι σελίδες έχουν μια σαφή δομή τόσο για τον χρήστη που μπορεί να δει όλο το περιεχόμενο, όσο και γι’ αυτόν που διαβάζει τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας αναγνώστη οθόνης, για χρήστες που απενεργοποιούν το φύλλο στυλ, κ.λπ. Στα πλαίσια αυτού του στόχου, έχουν οριστεί μέσω του κωδικού HTML οι τίτλοι ενοτήτων, οι λίστες και όλα εκείνα τα στοιχεία που βοηθούν στη γενική κατανόηση του ιστότοπου.
  • Ο κωδικός HTML και τα CSS (επάλληλα φύλλα στυλ) συμμορφώνονται με την επίσημη γραμματική, εξασφαλίζοντας τη σωστή εμφάνιση των περιεχομένων στα διαφορετικά προγράμματα πλοήγησης.
  • Εάν εντοπίσετε δυσκολίες πρόσβασης στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας του προγράμματος Συμπεριληπτικής Οικονομίας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας επικοινωνίας.